Onze Werkwijze

Hoe leert u een taal?
U leert een taal door te luisteren, te lezen, te studeren etc. Maar wanneer pikt u écht iets op?

Als u het onderwerp kent (uw werkzaamheden) en als u al voorkennis hebt over het onderwerp.

Wat is functionele taal?
Taal is zo divers. En u wilt precies die taal leren die u nodig hebt voor uw activiteiten. De kern bij de opzet van iedere training is de analyse van uw werkzaamheden.

Waar zitten uw klanten of gesprekspartners? Over welke onderwerpen spreekt of schrijft u? Ook is het belangrijk om het doel van de werkgever te weten.

Wat is uw taalniveau?
Wij stellen uw taalniveau vast met een mondelinge en/of schriftelijke intake. Niet door een algemene test.
Onze intakes zijn gericht op het stellen van vragen en het bespreken van onderwerpen die met uw werkzaamheden te maken hebben. Daaruit destilleren wij de knelpunten en hiaten.

Wat is van belang om te beoordelen hoe hoog het niveau is?
Is de taal succesvol? Komt de boodschap goed over? Is de taal passend in de situtatie?
Wij letten bij de intake vooral op de hoeveelheid kennis rond een onderwerp.
Kennis van woordcombinaties, structuren (grammatica), vaktaal en sociale reacties. Daarnaast natuurlijk de samenhang en vloeiendheid, spreektempo en uitspraak.
Bij schrijven: spelling, gebruik van leestekens, stijl; formeel versus informeel, en opmaak.

Programma
Samen met u stellen wij een trainingsprogramma op dat flexibel blijft gedurende de training. Onze ervaring is dat vragen/onderwerpen zich tijdens de training ook vanzelf aandienen.

Wie is de trainer?
Vertrouwen in de trainer is een absolute must omdat u zich in een kwetsbare situatie begeeft; een taal leren. U moet zich over durven geven. Wij selecteren trainers van wie de kennis aansluit bij uw bedrijf en behoefte.

Wat doet Zaantraining?
Wij houden direct contact met u (en/of uw leidinggevenden) en met de trainers als kwaliteitsbewaking. Wij sturen bij daar waar nodig is. Samen met de trainer selecteren wij lesmaterialen voor de training.
U krijgt trainingsadvies, een trainingsprogramma, een eindrapportage en een certificaat. Tussentijds evalueren we en maken we rapportages over uw progressie.  Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen of suggesties.

Testimonials

 • Ik schrijf en presenteer me met meer zelfvertrouwen.

  Jessica is een natuurtalent in het geven van les aan mensen zoals ik bij […]

  Natascha

  Colour&Spice

 • Ik durf nu makkelijker Nederlands te spreken op kantoor […]

 • Loved the classes.  Interesting and inspiring […]

 • I did a week’s intensive course one-to-one with a tutor called Jessica de Rooij about 3 years ago.

  Having […]

 • Thailand: plaatselijke agent ROWACO heeft Thai in dienst, die redelijk Nederlands spreken […]